Kompletní ceny veškerých pohřebních služeb

Vám  ochotně sdělíme v našich kancelářích.

 Běžně se u nás provádějí tři následující formy pohřbu:

 

 Smuteční rozloučení s následnou kremací:

 

Obřad v se zpravidla skládá z následujících fází (některé lze vynechat):
• oznámení pohřbu prostřednictvím parte
• rozloučení se zesnulým u rakve v předsálí obřadní síně
• slavnostní rozloučení v obřadní síni nad rakví (3 - 4 hudební skladby, hudba živá nebo reprodukovaná, smuteční projev řečníka, kněze či příbuzných). Obřad je ukončen zpravidla spuštěním opony.
• Po obřadu zpravidla navazuje pohřební hostina nebo alespoň malé pohoštění smutečních hostů.Obřad rozloučení před kremací nemusí proběhnout v obřadní síni krematoria, i když je to nejběžnější. Může se konat například v kostele. Pohřební služba zajistí, aby byl zesnulý vystaven v rakvi v kostele v určenou hodinu. Po církevních obřadech zajistí převoz rakve do krematoria.
Od pohřební služby si nenechte vnutit to co nechcete (jste platící zákazník). Rozsáhlost obřadu odjednejte podle toho, co si zesnulý přál, případně jaké jsou zvyky ve Vaší rodině.

 Zpopelnění s obřadem -rozloučení v obřadní síni nebo v kostele s následným zpopelněním (kremací)
V současné společnosti je nejčastějším způsobem pohřbu kremace neboli zpopelnění.

Spalování se děje žhavým vzduchem. Popel se poté předává ve speciální schránce - urně - příbuzným. Urnu je možné uložit v kolumbáriích, urnových sklípcích nebo hrobech. Urnu s ostatky Vašeho blízkého můžete uložit i jinde, třeba také u Vás doma. Popel zesnulého je možné také rozprášit.

 

Pohřeb s uložením do země

 

 

Pokud si přejete klasický církevní pohřeb a následné uložení do země, vyhledejte příslušného faráře a domluvte s ním podrobnosti.
Současná církevní forma pohřbu se většinou skládá z následujících fází:
• oznámení úmrtí zvonem
• oznámení pohřbu prostřednictvím parte
• rozloučení s mrtvým u rakve v kostele
• smuteční průvod na hřbitov
• rozloučení nad hrobem s proslovy

• pohřební hostina.

Pokud je hřbitov jinde než kostel, ve kterém se rozloučení koná, pohřební služba zajistí cestu rakve pohřebním vozem s květinami na hřbitov, kde následuje pohřeb do země.
S pracovníkem pohřební služby (ústavu) se dohodněte jaké úkony za Vás zajistí a jaké nikoli.

 

 

 Kremace bez obřadu:

 

 Zpopelnění bez obřadu, jedná se pouze o zpopelnění bez provedení smutečního obřadu v obřadní síni.

 


Vaše dotazy, sdělení či připomínky můžete napsat osobně panu Musilovi na jeho e-mail: adriatico@seznam.cz

Adresy kanceláří:

Znojmo
Náměstí Svobody 16
tel. 515 225 661

lavora@seznam.cz

 

Moravský Krumlov
Zámecká 17
tel. 515 322 223
 pracovní dny
7,30 - 15,00 hodin
pumusil@seznam.cz Miroslav
Malinovského 26
tel. 515 333 271


 

Proč máme lásky na sto let A života tak málo? Proč musí člověk osamět? Už tolik lidí umíralo...