Pohřební ústav Musil

 bude poctěn, svěříte li nám svou důvěru s provedením posledního rozloučení či pohřbu s Vaším drahým zesnulým.V případě, že Vaši rodinu potká smutná událost, úmrtí Vašeho blízkého, které nastane mimo zdravotnické zařízení,
můžete nás volat 24 hodin denně na telefonní čísla  Nastane-li úmrtí v nemocnici, můžete nám šaty a doklady zesnulého předat v naší kanceláři, na náměstí Svobody č. 16, kde vše potřebné zařídíme za Vás.

Naše Pracovní doba je
od pondělí do pátku od 7,00 do 16,00 hodin.

 

Přejete li si sjednat pohřeb
V SOBOTU ČI NEDĚLI,
zavolejte nás prosím na výše uvedená čísla a po telefonické domluvě se s naším pracovníkem domluvíte na termínu sjednání pohřbu i v tyto dny volna.

Jaké doklady je tedy nutné vyřídit?

 • na matriku dle místa úmrtí zemřelého odevzdejte (buď Vy nebo pohřební služba) : občanský průkaz zemřelého; originál rodného a oddacího listu zemřelého, ofocený rodný list a OP vyřizovatele pohřbu. List o prohlídce mrtvého obdrží matrika od ohledávajícího lékaře či zdravotnického zařízení. Matrika do jednoho měsíce vystaví úmrtní list a zašle jej poštou doporučeně na adresu objednatele pohřbu, pokud se nedohodnete jinak
 • na příslušném dopravním inspektorátu odevzdejte řidičský průkaz zemřelého
 • na oddělení pasů odevdejte pas zemřelého
 • na kteroukoliv pobočku příslušné zdravotní pojišťovny odevzdejte kartu zdravotního pojištění zemřelého
 • na vojenské správě odevzdejte vojenskou knížku zemřelého
 • pokud zemřelý pobíral důchod oznamte úmrtí na poště, která prováděla výplatu důchodu
 • pokud potřebujete pro zaměstnavatele potvrzení o účasti na pohřbu nebo potvrzení o vyřizování pohřbu vystaví Vám jej pohřební služba na požádání

Podle nařízení vlády č.108 /1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce máte nárok na pracovní volno na pohřebs náhradou mzdy:

  • a) dva dny při úmrtí manžela, druha, nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob
  • b) jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela jakož i manžela sourozence a na další den jestliže obstarávátepohřebtěchto osob
  • c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným příbuzným, ale žila s Vámi v době úmrtí v domácnosti a na další den jestliže obstaráváte pohřebtěchto osob.

 

 


Vaše dotazy, sdělení či připomínky můžete napsat osobně panu Musilovi na jeho e-mail: adriatico@seznam.cz

Adresy kanceláří:

Znojmo
Náměstí Svobody 16
tel. 515 225 661

lavora@seznam.cz

 

Moravský Krumlov
Zámecká 17
tel. 515 322 223
 pracovní dny
7,30 - 15,00 hodin
pumusil@seznam.cz Miroslav
Malinovského 26
tel. 515 333 271


 

Proč máme lásky na sto let A života tak málo? Proč musí člověk osamět? Už tolik lidí umíralo...