Pohřební ústav MUSIL

založen 1.1.1990

 

Sdělení spotřebiteli
o
PODMÍNKÁCH a subjektu MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH
SPORŮ
Podnikatele obchodní společnosti POHŘEBNÍ ÚSTAV MUSIL JAROSLAV s.r.o., IČ: 064
57 886, se sídlem nám. Svobody 3898/16a, 669 02 Znojmo (dále je podnikatel v textu
označen jen jako Pohřební ústav )
IČ: 064 57 886
S místem podnikání: nám. Svobody 3898/16a, 669 02 Znojmo;
Adresa místa pro reklamaci služeb: nám. Svobody 3898/16a, 669 02 Znojmo;
Předmět podnikání (předmět služby): provozování pohřební služby
: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona;
Název provozovny, adresa: POHŘEBNÍ ÚSTAV MUSIL JAROSLAV
nám. Svobody 3898/16a, 669 02 Znojmo
I.
Pohřební ústav tímto své uživatelé svých služeb (dále jen jako Zákazníky) informuje,
že v případě, že by se měl mezi Pohřebním ústavem a Zákazníkem vyskytnout spor ohledně
poskytnuté služby, její kvalitě a podmínek jejího poskytnutí, případně jiný obdobný spor
v souvislosti poskytnutím služby zákazníku stran Pohřebního ústavu,
je pro řešení takového
sporu příslušným orgánem Česká obchodní inspekce.
Pro účely kontaktu nebo dotazu Zákazníka co do sporu s Pohřebním ústavem se uvádí
internetová adresa České obchodní inspekce - Inspektorátu pro Jihomoravského a Zlínského
kraje, adresa: tř. Kpt. Jaroše 1924/5, 602 00 Brno –střed, tel. 00420 545 125 911, mailová
adresa:
podatelna@coi.cz
.
II.
Pro případ sporu mezi Zákazníkem (spotřebitelem) a Pohřebním ústavem
,
který se
nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne Pohřební ústav
Zákazníku
informace
uvedené v odstavci 1 v listinné podobě s tím, že se stížností se lze obrátit na orgán dohledu
nebo orgán státního dozoru, kterým je České obchodní inspekce - Inspektorát pro
Jihomoravský a Zlínský kraj, adresa: tř. Kpt. Jaroše 1924/5, 602 00 Brno – střed,
tel. 00 420 545 125 911, mailová adresa:
podatelna@coi.cz
.
Dne 03.01.2019
Za POHŘEBNÍ ÚSTAV MUSIL JAROSLAV
Jaromír Zavadil, jednatel

poskytuje kompletní pohřební služby

nejen v  okrese Znojmo, ale i po celé ČR a EU.

 

  Pohotovostní službu pro převozy při náhlém úmrtí máme

nepřetržitě 24 hodin denně po celý rok

na těchto telefonních číslech: 

 

 515 225 661  nebo  515 322 223

 

 Pracovní doba našich kanceláří

je od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin.

Moravský Krumlov 7,30 - 15,00 hodin.

 

 

 

Po předchozí telefonické domluvě

sjednáváme pohřby

ve svátky, v soboty i neděle.

 

Zajistíme veškeré pohřební služby

dle přání pozůstalých,

včetně:

kompletního sjednání pohřbů,

 tisku parte na počkání,

dechové hudby, kopání a výzdoby hrobů,

převozu zesnulých, smuteční květinové vazby,

živé hudby ve všech obřadních síních

v podání profesionálních konzervatoristů

/varhany, housle, zpěv/

reprodukované hudby,

autobusové dopravy,

fotografa,

samotnou kremaci bez obřadu,

nebo kremaci s občanským či

církevním rozloučením

ve všech obřadních síních

znojemského okresu včetně

Hostěradic a Vémyslic.

 Vaše dotazy, sdělení či připomínky můžete napsat osobně panu Musilovi na jeho e-mail: adriatico@seznam.cz

Adresy kanceláří:

Znojmo
Náměstí Svobody 16
tel. 515 225 661

lavora@seznam.cz

 

Moravský Krumlov
Zámecká 17
tel. 515 322 223
 pracovní dny
7,30 - 15,00 hodin
pumusil@seznam.cz Miroslav
Malinovského 26
tel. 515 333 271


 

Proč máme lásky na sto let

a života tak málo?

Proč musí člověk osamět?

Už tolik lidí umíralo...