Informace o vdovských,vdoveckých a sirotčích důchodech

Žádost o vyřízení vdovského a sirotčího důchodu po zemřelém, který byl důchodce nebo bez zaměstnání, uplatníte na Okresní správě sociálního zabezpečení. Pokud zemřelý byl zaměstnán pak žádost směřujte na zaměstnavatele, kde byl zesnulý zaměstnán.

K žádosti o vdovský a vdovecký důchod se přikládá:
• občanský průkaz pozůstalého vdovce/vdovy oddací list - originál
• úmrtní list manžela/manželky - originál
• poslední výměr důchodu manžela/manželky
• poslední výměr důchodu pozůstalého vdovce/vdovy

K žádosti o sirotčí důchod předkládá žadatel:
• občanský průkaz žadatele rodný list dítěte - originál
• potvrzení o studiu nebo učebním poměru dítěte
• úmrtní list - originál
 


Vaše dotazy, sdělení či připomínky můžete napsat osobně panu Musilovi na jeho e-mail: adriatico@seznam.cz

Adresy kanceláří:

Znojmo
Náměstí Svobody 16
tel. 515 225 661

lavora@seznam.cz

 

Moravský Krumlov
Zámecká 17
tel. 515 322 223
 pracovní dny
7,30 - 15,00 hodin
pumusil@seznam.cz Miroslav
Malinovského 26
tel. 515 333 271


Proč máme lásky na sto let A života tak málo? Proč musí člověk osamět? Už tolik lidí umíralo...