Pohřebné

Pohřebné, které bylo vypláceno ve výši 5000,-Kč každému obstaravateli pohřbu bylo zrušeno. V současné době platí tato úprava zavedená zákonem v roce 2006: 1) Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb a) dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem, nebo b) osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte, jestliže dítě nebo osoba uvedená v písmenu b) měly trvalý pobyt (§ 3) na území České republiky. (2) Splňuje-li podmínky nároku na pohřebné více osob, náleží tato dávka jen jednou, a to osobě, která uplatní nárok na dávku jako první. Nárok na pohřebné vzniká dnem pohřbení podle zvláštního právního předpisu 48a) . Výše pohřebného zůstala nezměněna.
 


Kontakt na majitele:

Vaše dotazy, sdělení či připomínky můžete napsat osobně panu Musilovi na e-mail: adriatico@seznam.cz

Adresy našich kanceláří:

Znojmo
Náměstí Svobody 16
telefon 515 225 661

lavora@seznam.cz

Moravský Krumlov
Zámecká 2
telefon 515 322 223
pumusil@seznam.cz

Miroslav
Malinovského 26
telefon 515 333 271